VBF sponsrar studiebesök på Bergsskolan

En aktivitet som VBF satsar på för Bergsskolans framtid är sponsring av skolklassers studiebesök. Den 23 april var det dags för klass 8 med lärare från Kyrkhedens skola i Ekshärad att besöka Bergsskolan och göra rundvandring i Filipstad. En strålande solig dag fick gruppen, som välkomnades av Maria Kvarnström, forskningsingenjör och lärare på Bergsskolan.