Skolklassutflykt till Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan — maj 2013

Utflykt till Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan Den 29 maj arrangerades en gemensam utflykt för klass 3 från Kyrkhedens Skola i Ekshärad och Värmländska Bergsmannaföreningen, VBF.  Utflyktsbussen, fullastad med 47 nyfikna i åldrarna  9 till 75 år, styrde mot Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan.  Klass 3 hade under terminen gjort inledande studier i teknik och järnets