Litteratur

P1070067BOKFAKTA: ”Som vi minns det”: Red. Arne H. Omsén.

Utgiven av: Värmländska Bergsmannaföreningen.                   

Format:  170×240 mm.   Antal sidor: 272.  Utgivningsår: 2006.  

Pärm: Halvklot Röd skinnimitation på ryggen med präglad text i silver.

Det värmländska näringslivet skakades mot slutet av 1900-talet av en serie chockvågor.  Ansedda bruksföretag som Uddeholm och Lesjöfors tvingades till drastiska omställningar, inte bara ekonomiskt och tekniskt.  Väletablerade verksamheter föll sönder.  De mest livskraftiga delarna köptes upp och drivs idag av nya, ofta utländska ägare.  Andra områden förlorade både kapital, invånare och industriell kreativitet.

I den här boken berättar en rad av de närmast berörda hur de upplevde det som hände, och vad det kom att betyda för dem.  Vissa försöker också tolka och förstå bakgrunden till förändringarna.  De olika personliga perspektiven ger en mångskiftande utblick över en brytningstid, präglad av ekonomisk globalisering och nya värderingar.  Ett av bidragen försöker ge en samlad bild av det skedda, och vill därmed skapa underlag för en diskussion kring vad vi kan lära av de gångna decenniernas kommersiella och kulturella klimatombyten.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av värmländsk brukshistoria; särskilt till dem som var med om, eller på olika sätt berördes av de dramatiska händelserna.  Trots att tonvikten ligger på stålindustrin kan innehållet tänkas angå även andra branscher och regioner som har upplevt liknande prövningar.  I synnerhet som den utveckling boken beskriver är långt ifrån avslutad.

BOKBESTÄLLNING:  vi rabatterar priset med nästan 30% här på VBF:s hemsida:

Vänligen använda formulären för att beställa boken.

Jag beställer boken ”Som vi minns det”  à kronor 200:- + porto (tidigare 275-: + porto):

Antal

Ditt namn *

Ditt företag

Din epost *

Postadress

Telefon *

*=obligatoriskt