”Innovative Steel for a Better Engineered Future” — Hällefors 12 okt. 2016

Ovako Steel i Hällefors var målet för vårt studiebesök den 12 oktober 2016.  Då träffades vi sjutton medlemmar från SBF (Svenska Bergsmannaföreningen) och VBF (Värmländska Bergsmannaföreningen) för lunch på Hammarns Vägkrog i Grythyttan, varefter konvojen färdades mot Norra Porten hos Ovako.   Vi välkomnades av Mikael Thunman, ansvarig för Teknik och Kvalitet, och av Hampus Böe