Outokumpu i Degerfors — 5 november 2014

”A World that lasts forever” i högpresterande rostfria stål — artikel i Bergsmannen 15_2 Svenska Bergsmannaföreningen och Värmländska Bergsmannaföreningen fick tillsammans besöka Outokumpus järnverk i Degerfors.  Ett järnverk som vill bygga stål som håller för evigt. Outokumpu Stainless har genomfört stora investeringar i Degerfors Järnverk, vilka rapporterats om i Bergsmannen nummer 4/2014.  Den 5 november Läs mer

Bergsmannahelgen 2014 i Stockholm – artikel i Bergsmannen 14_5

  Gemensam Bergsmannahelg 10-11 maj 2014 Den andra helgen i maj i år hölls en gemensam Bergsmannahelg i Stockholm—– den  första vi känner till där Föreningen Bergskamraterna, Svenska Bergsmannaföreningen (SBF) och Värmländska Bergsmannaföreningen (VBF) samverkade.  Programmet bestod av föredrag och kåserier, middag och dans på Jernkontoret, samt en båtutflykt till Ytterby gruva dagen därpå. VBF och Bergskamraterna Läs mer

Springwire & Lesjöfors Fjädrar – oktober 2013 –artikel i Bergsmannen 14_1

  SBF och Värmländska Bergsmannaföreningen på besök i Lesjöfors Om man åker genom värmländska Lesjöfors får man lätt intrycket att detta är en ort som ”lidit bruksdöden”. Skenet bedrar dock! Visst har både antalet invånare och antalet industrianställda mer än halverats sedan 1960-talet men en del finns kvar och numera arbetspendlar man till Lesjöfors. Ett Läs mer