The Renewable Materials Company – Skoghall 2/10-2018

Värmlandskretsens höstbesök 2018 ägde rum den 2 oktober hos Stora Enso i Skoghall, Värmland. Vi var ett tiotal i besöksgruppen som välkomnades av Minus Jonsson, en mycket kunnig guide med lång erfarenhet från bruket, som under två timmar inklusive en rundvandring i kartongfabriken, upplyste oss om historian, utvecklingen och framtidsutsikten för Skoghalls Bruk.

I 2017 firade Skoghalls Bruk sitt 100 års jubileum, och är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong.  Förutom massaberedning och kartongtillverkning i Skoghall, består företaget Stora Enso Skoghall AB av en ytbarriär-beläggningsenhet i Forshaga och ett forskningscentrum vid Karlstads universitet.  Med ett 800-tal anställda i företaget tillverkas kartong för över 100 miljoner  1L-förpackningar per dygn, och över 700 000 ton per år.  Kartongmängden från ett års tillverkning sägs kunna  varva jorden 10 gånger! Karton till förpackningar för torra livsmedel tillverkas här också.  Den svenska marknaden står för ca 15 procent av försäljningen medan 85 procent exporteras. Det har räknats ut att var sjätte kartongförpackning i världen som innehåller något flytande är tillverkad av kartong i Skoghall.  Stora kunder är bl.a. TetraPak, Elopak and SIG Combibloc.  Konkurrenter inkluderar Klabin i sydamerika och BillerudKorsnäs i Grums.  Stora Enso:s styrka är i att kunna tillverka lätt kartong resurssnålt.

Med ”vätskekartong” menas kartong i flera lager som konverteras till förpackningar för vätskor såsom juice, mjölk, choklad och vin. Det kan bestå av upp till fem lager material, inklusive barriärer såsom polyeten.  En stor del av massan som används vid framställningen av kartongen tillverkas på plats i Skoghall, där gallringsträd från barrskogsavverkning i Norge och mellan Sverige avbarkas och flisas och sedan görs till massa i två fabriker med två olika metoder:  sulfat/kemiskt och CTMP/mekaniskt.  I den kemiska metoden används vit lut och värmning till 170C för att avlägsna fibrerna.  Biprodukter såsom blandlut, brännlut och grönlut bildas i processerna.

Kortfibrig lövvedsmassa köps in för tillverkning av kartongens ytskikt. Stora Enso tillverkar kartong med upp till fem lager, och innehar flera patent på kartongkonstruktion. De två stora kartongmaskiner KM7 (1977) och KM8 (1996) har uppgraderats genom åren och dagens kapacitet är  ca 300 000 + 440 000 ton per år.

Under åren har Stora Enso utvecklat sin hantering av miljön omkring bruket till att använda över 90% biobränslen, inklusive lut, bark, spån, slamm, metanol och brännbara gaser. Lim görs av lignin.  Idag är Skoghall 35% självförsörjande på el. Man har gått över från att använda mycket klor i pappersblekning till att använda vatten, klordioxid och syre. Detta gör att man kommer ifrån de tidigare giftiga processutsläppen såsom dioxiner och furaner.

Som globalkoncern har Stora Enso ca 29 000 anställda runtom i världen för produktion av träprodukter, biomaterial, förpackningar, tidningar och konsument kartong.  I  Värmland kan Stora Enso väl vara den enskilde största arbetsgivaren.  Bruket tar emot över 3000 besökare per år, inklusive många skolklasser, för att visa det breda spektrumet av jobbmöjligheter som bruket erbjuder.  Man är mån om att attrahera framtidens arbetskraft för att fortsätta med nytänk inom papper, biomaterial, förpackningar och träprodukter.  Minus Jonsson pratade om hur forskare inom koncernen tittar på hur olika kartongskonstruktioner kan tänkas bli delar av bilar, stolar mm.

Efter den inspirerande presentationen begav vi oss till kartongfabriken och gick längs den största maskinen KM8 som är 300 m lång. Vi gick förbi olika delar där massan matades ut och med wira/silduk pressades vatten ur kartongen.  Krita och lera är komponenter som blandas med fibrerna, samt latex vilket är en komponent i ytan.  Vid andra ändan av maskinen hasplas upp kartongen i 55 tons rullar. Liksom i stålverk slogs man av den stora skalan hos all utrustning.  Stor skala och kemikalier såsom lut gör att pappersbruk är stora konsumenter av rostfritt.  Deltagarna kommenterade också att det krävs mycket kunskap och styrning för att kunna tillverka breda rullar papper i miljoner meters längd med sådan precision i tjocklek över hela ytan.