Studiebesök till Exova i Karlskoga 17 april 2018

Den 17 april besökte ett tiotal från föreningen Exova (numera Element Materials Technology AB) i Karlskoga—ett ackrediterat materialprovningslab för materialkvalificering, skadeutredning, reparationsteknik, provning och arbetsmiljö.  Demonstrationer gavs av utrustning för undersökning av mikrostruktur, kemisk sammansättning, hårdhet och hållfasthet.

Dagens lunch intogs förre besöket hos Restaurangen Strandkanten.