Klass 8 från Hagfors på Teknikresa 17 maj 2018

I grundskolans klass 9 ska barn välja gymnasieprogram.  Hur ska man välja?  Är det troligare att man väljer något man känner igen?  Den 17 maj i år åkte hela klass 8 från Hagfors Kommun (Älvstrandensskola och Kyrkhedensskola) i tre bussar till Bergsskolan i Filipstad och till Karlstads universitet, där de fick se några framtidsmöjligheter vid val av teknikprogrammet eller natur- och vetenskapsprogrammet på gymnasiet.  Bussarna sponsrades av Uddeholms AB.

Vid Bergsskolan välkomnades eleverna av Jörgen Andersson i Stora Aulan och av Leif Bolin i Åkerssalen.  Man fick höra att skolan funnits sedan 1830 och arbetar nära industrin. Klasserna och lokalerna är jämförelsevis mindre än stora universitetssalar.  Högskoletekniker och högskoleingenjör kan man läsa till här, inom berg- och anläggning och inom materialteknik inriktad mot metallurgi och verkstäder.  Efter högskoleingenjörsexamen kan man också läsa vidare till Masters examen vid flera universitet.  Utexaminerade ”Bergsskolingar” är eftertraktade på arbetsmarknaden speciellt hos stora industriföretag över hela landet, där spännande jobb kan ta en till flera länder om man tycker om att resa.

Klasserna delades upp i grupper och slussades på rundvandring till Bergsskolans mineralsamling, till mineralmikroskoplabbet, och till flera metallab med utrustning för mätning av bl.a. hållfasthet, slagseghet, mikrostrukturstudier, ugnsexperiment och ett mikroskop för studier av prover vid flera tusen gångers förstoring (SEM: ”scanning electron microscope”).

Efter en pizzalunch sponsrad av Värmländska Bergsmannaföreningen, åkte eleverna vidare med buss till Karlstadsuniversitet.  Där gick man runt i stora lokaler, beskådade racingbilar som ingenjörsstudenter arbetar med (”Clear River Racing”), och vandrade vidare till Stora Aulan för att höra presentationer om racingbilsprojekt, Ingenjörer utan Gränser och sedan en presentation i realtid av vyer från rymden.

Det är förhoppningen att dagen väckte nya tankar och inspirerade elever så att vi får flera duktiga tekniker och ingenjörer i framtiden som söker till landets industriföretag.