Bergsmannahelg i Karlstad 2016

Årsmötet 2016 hölls den 21 maj i Karlstad, i anslutning till Bergsmannahelgen i Residenshuset.  Tio personer deltog i årsmötet och trettio deltog i helgen, inklusive inbjudna från Värmlands Ingenjörsföreningen.  Magnus Hynell berättade fascinerande uppgifter från sin bok ”Värmland längesen: jägarstenåldern”, som gav perspektiv på vår tidsuppfattning.  Jörgen Andersson och Maria Kvarnström berättade om utvecklingar och aktiviteter i den ”förnyade”Bergsskolan.  Claes-Henrik Engström underhöll med anekdoter från sin utförligt redovisande bok om ”Special stål–produkter och marknadsföring”.  Magnus Hynells bok finns på bokus.com och Claes-Henriks kan anskaffas via Jernkontoret.

På kvällen avnjöts en god middag till toner och skrattretande kåserier av trubaduren och länsrådet Björn Sandborgh.