”Innovative Steel for a Better Engineered Future” — Hällefors 12 okt. 2016

Ovako Steel i Hällefors var målet för vårt studiebesök den 12 oktober 2016.  Då träffades vi sjutton medlemmar från SBF (Svenska Bergsmannaföreningen) och VBF (Värmländska Bergsmannaföreningen) för lunch på Hammarns Vägkrog i Grythyttan, varefter konvojen färdades mot Norra Porten hos Ovako.   Vi välkomnades av Mikael Thunman, ansvarig för Teknik och Kvalitet, och av Hampus Böe, produktingenjör.  Mikael Thunman kom till företaget för snart två år sedan med gedigen erfarenhet från den tyska stålindustrin samt en doktorsgrad inom ämnet ”rent stål”.  Hampus Böe anställdes på företaget efter ett Bergsskoleexamensarbete som förbättrade värmebehandlingsresultat i verket.  Vi utrustades med skyddskläder (”säkerheten först”), gavs en företagspresentation och sedan begav oss ut i två grupper på långa vandringar genom valsverket och förädlingen.

Ovako Steel ägs sedan 2010 av riskkapitalbolaget Triton, har huvudkontor i Stockholm,  elva produktionsanläggningar i Europa och flera säljbolag i Europa, USA och Asien.   Produkter såsom varmvalsad stång, kallarbetad stång, bergborrstål, speciella profiler, ringar och sömlösa rör säljs till t.ex. dieselpumpar i fordonindustrin, kullagerindustrin, gruvindustrin, vindkraftsindustrin och diverse tillverkningsindustrier för t.ex. kättingar och clips till järnvägar.

Specialsstålsorter inkluderar maskinsstål M-steel, kullagersstål BQ-steel, isotropiska IQ-steel, SZ-steel för grader under noll och slitstarkt WR-steel.  Ett av produkternas främsta kännetecken är rent och homogent stål med isotropiska egenskaper.  Ovako säljer över 85% av sina produkter i Europa, medan resterande går till Nordamerika och Asien.

Ovako Hällefors ingår i en produktionsgrupp där stålämnen tas emot från Hofors, Smedjebacken och Imatra i Finland.  Byggt i 1977, verket i Hällefors har undergått omfattande omorganisationer och specialiserar sig idag på valsning med ett mediumvalsverk samt förädling genom värmebehandling, svarvning, slipning, dragning och kapning av stång.  Med en årsvolym på 150 kton och 300 MEuro omsättning svarar man med ca 450 anställda för en flexibel produktion av högkvalitativa långa stålprodukter till kunder med mycket höga standarder på stålets renhet och utmattningshållfasthet.

Cirka en tredjedel av personalen i Hällefors arbetar i valsverket, som präglas av hög flexibilitet i omställning till olika order.  Det är med stolthet att man håller hög kvalitet i sina produkter, även högt totalutbyte med en effektiv retursstålshantering.  Färdigvalsade  stångdiametrar variera från trådstorlek till 72 mm med och över tio valspar i linjen.   Det var slående att se hur startämnen så långa som 12 m kunde bli över tre kilometer långa efter förvärmning och valsning i fler valspar—dessa kapas i flera delar på ett nästan 80 m långt svalbädd. Hastigheter över 30 km/timme är inte ovanliga.

I vidareförädlingen av valsade stänger kunde vi beskåda homogenisering, mjukglödgning, induktionshärdning, anlöpning, riktning, svarvning, centerless slipning, kapning till kundorderslängd och ultraljudsprovning.  Flera nya investeringar här ska säkerställa att man håller hög effektivitet, flexibilitet och kvalitet enligt kundernas krav.  Investeringar för anställdas arbetsmiljö, hälsa och säkerhet prioriteras.

Mikael och Hampus berättade om Ovakos kärnvärden ”nytänkande, kunnig, ansvarsfull”—och demonstrerade stort ansvar i deras omhändertagande av oss besökare.  Vi fick även ett ”tack för visat intresse” av våra värdar dagen efter besöket!  Tack för gästvänligheten!