Outokumpu i Degerfors — 5 november 2014

”A World that lasts forever” i högpresterande rostfria stål — artikel i Bergsmannen 15_2

Svenska Bergsmannaföreningen och Värmländska Bergsmannaföreningen fick tillsammans besöka Outokumpus järnverk i Degerfors.  Ett järnverk som vill bygga stål som håller för evigt.

Outokumpu Stainless har genomfört stora investeringar i Degerfors Järnverk, vilka rapporterats om i Bergsmannen nummer 4/2014.  Den 5 november fick ett tjugotal medlemmar från SBF (Svenska Bergsmannaföreningen) och VBF (Värmländska Bergsmannaföreningen) förmånen att beskåda satsningarna i ett studiebesök hos Outokumpu Stainless BA Quarto Plate i Degerfors.

Gruppen välkomnades på Bruksmässen av Leif Rosén, vd sedan 1999, som har gjort en lång resa med företaget och numera är rådgivare fram till pensionen 2015.  Han gav en gedigen företagspresentation med information om företagets historia, organisation, marknadsstrategier och satsningar.

Satsat på förädling

I Degerfors finns en lång tradition av processuppfinningar, som till exempel CLU-processen för framställning av rostfria smältor.  Flera av besökarna hade tidigare erfarenheter av just processmetallurgin i Degerfors, och undrade hur verket har levt vidare efter nedläggningen av stålverket i 2003.  Leif Rosén förklarade hur man satsar på vidareförädling av produkterna som mervärde för kunderna.  Istället för enkel varmplåt i rostfritt erbjuder BA Quarto Plate monteringsfärdiga komponenter såsom dammluckor, sektioner till tankfartyg och brosektioner.  Mervärden såsom fogberedning, skärning enligt kundens ritning, bockning, svetsning, slipning och polering är självklara delar i leveranser från företaget, vilket ger fördelar gentemot konkurrenterna.  Efterfrågan på rostfritt ökar globalt med sex till sju procent per år, allt eftersom kraven på livslängd i korrosiva miljöer ökar.  Man vill bygga ”a world that lasts forever”.  Över 80 procent av Outokumpus material är återvunnit, vilket också ger miljöfördelar.

företagsinfo i Bruksmässen

Leif Rosén ger företagsinformation i Bruksmässen

På hög höjd

Leif Rosén nämnde några spektakulära applikationer av Outokumpu koncernens rostfria stål: Stonecutters Bridge i Hongkong, taket på Chrysler Building i New York, och taket på Chicago Dome Stadium.  Förutom i byggnationer används rostfritt mer och mer i armeringsjärn, kök, konsumentvaror och medicin.  Den relativt grova kvartoplåten från Degerfors säljs till stor del i maskintillverkning, pappers- och massaindustrin och gas- och petroleumindustrierna.

Det bjöds på en god och nyttig lunchbuffé innan gruppen fortsatte till en rundvandring i verket med produktionschefen Niklas Wass och projektkoordinatorerna Helge Potila och Pauli Larsson.  Gruppen höll upp värmen under den kyliga eftermiddagen med långa raska promenader mellan de stora verksbyggnaderna på det enorma järnverksområdet.  Niklas Wass förklarade processflödet under vandringen: mottagning av råslabs från Avesta och Sheffield via järnväg, slipning och värmning av slabs, valsning i kvartoverket, värmebehandling och kylning, kallriktning till exakt planhet, klippning/skärning, blästring och betning, samt testning och utfärdande av certifikat.

Över sextio standardstålsorter och trettio specifika recept hanteras, inkluderande ferritiska, värmebeständiga, höglegerade austenitiska och en ökande andel duplex.  Leveranser sker via lastbil från den enorma byggnaden där höglagret finns.

utanför Hammarvikskontoret

Redo för verksvisningen utanför Hammarvikskontoret

Ökade kapaciteten

Höglagret har en medellageromsättning på fem till sju dagar, och innehåller 1000 lagerplatser för plåt upp till 14 meter i längd, över tre meter i bredd och 80 millimeter i tjocklek.  Besökarna fascinerades av hur den ensamma lagerroboten kunde sköta all förflyttning av material i det tysta mörkret.

Efter dessa investeringar på en miljard kronor, som genomförts över flera år och färdigställts 2014, har verket nu en kapacitet på 150 000 ton per år färdig kvartoplåt, med 425 anställda.  Förutom ökad kapacitet ger investeringarna bättre underhållsmöjligheter, bättre arbetsmiljö, bättre och jämnare produktkvalitet och mindre utsläpp.

Besökarna imponerades av de stora anläggningarna i verket, som styrs av ett fåtal människor i kontrollrum fyllda med övervakningskameror och skärmar för mät- och kontrollssystem.  Man kan ana att en hel del uppfinningsrikedom har legat bakom de stora effektiviseringar och marknadssatsningar som gör att Degerfors Järnverk fortfarande är framgångsrikt och framtidsorienterad.

Text: DJÅ