Karlstads universitet – oktober 2009 – artikel i SBFs Julblad 2009

 

Ett modernt universitet i samverkan… 

Picture5

Vänerhuset på Karlstads universitet

 

Den 13 oktober bjöds ett tjugotal intresserade på studiebesök hos Karlstads universitet (KAU).  Värdarna var Ximena Dahlborn och Stefan Holm från avdelningen för Kommunikation & Samverkan samt Gunnel Fredriksson och Jens Bergström från avdelningen för Materialteknik.  SBF:s Värmlandskrets hade i samarbete med Värmländska Bergsmannaföreningen anordnat besöket.

 

Program, kurser…..

 

Ximena Dahlborn välkomnade och berättade om ett flertal program där KAU samverkar med företag: ”En Ingång”, en nyckelservice för lätta kontakter mellan företag och KAU gällande alla typer av frågor såsom fristående kurser, examensarbeten och rena forskningsuppdrag; ”Uniska”, ett nätverk mellan näringsliv, forskning och utbildning i Skandinavien där  samverkan särskilt med små och medelstora företag ingår.

 

OS-medaljören Stefan Holm arbetar numera som informatör inom KAU:s avdelning för Kommunikation & Samverkan.  Han gav en spännande berättelse om sin karriär i höjdhopp från barndomen till nutiden, med sin far som tränare och sin vän, en beteendevetare, som mentaltränare.  Stefan delade med sig av visdomsord som gäller i mycket förutom idrotten: att ta ett delmål i taget, koncentrera sig på endast egna utmaningar, hitta något nytt varje gång man testar, gör alltid det där lilla ”extra”, ta ingen seger i förskott. En hög inspirationsnivå, helt enkelt.

 

Största fakulteten

 

Prefekt Gunnel Fredriksson och Professor Jens Bergström orienterade gruppen i en av KAU:s största fakulteter—Teknik och Naturvetenskap—där avdelningen för Maskin ochMaterialteknik ingår och arbetar interdisciplinärt med områdena materialfysik, maskinteknik och kemiteknik i det nya unika Vänerhuset.  Här kan man läsa till högskoleingenjör, civilingenjör, magister och doktor.  Nuvarande materialforskningsprojekt handlar om nanostrukturen i verktygsstål, tribologi vid plåtformning, utmattningsprovning och sintringsprocesser för att nämna några.

 

I en rundvandring fick gästerna inblick i de ettåriga lokalerna för metallografi, mikroskopi (SEM, TEM, STM, Auger), materialprovning (dragprovning, testning av slagseghet, utmattningshållfasthet, slitstyrka för att nämna några) och en alldeles unik lärosal, Ljungbergssalen, som liknar ett ägg hängande i byggnadens entré ovanför kafeterian.  Från hallgångarna kan man blicka in i de stora öppna verkstäderna där gemensamma projekt bedrivs med resurser från maskinteknik, materialteknik och kemiteknik.

 

Sportbilsbygge

 

Som tioåring är KAU ett relativt ungt och litet universitet som satsar på interdisciplinärt samarbete inom utbildningen och inom projekt som den tävlande motorsportbilen i ”Clear River Racing”: ingenjörselever tillsammans bygger en sportbil och tävlar med den mot bilar från andra universitet internationellt. Under samma Vänerhustak kan man bedriva forskning från nanoskala i materialfysik och –teknik till makroskala i fleroperations bearbetningsmaskiner.  Ett nybildat Material och KonstruktionsCentrum på KAU ska ägnas åt regional utveckling av små och medelstora företag. Förutsättningarna finns för en spännande framtid för KAU med gränsöverskridande tekniklösningar och skapande av morgondagens material.  Text: DJÅ

Bild 008

Prof. Jens Bergström beskriver hållfasthetsprovning