Scana Steel Björneborg – oktober 2012 – artikel i Bergsmannen 13_1

P1050741

Utanför Björneborgs Herrgård

 

Kvalitet och flexibilitet i en tung värld 

En dag i oktober 2012 togs 24 bergsmän generöst emot på ett studiebesök hos Scana Steel Björneborg AB.  Värdena Karl-Martin Nordling, Säljchef för Marknadssegmentet Industry, och Mats Söder, FoU-chef, ledde besöket.  Det startade med lunch i företagets anrika herrgård.  Byggnaden och inredningen, vilka bevaras för dess kulturrikedom och för extern representation, vittnar om en annan epok.  Efter en företagspresentation började verksvisningen, genom stålverket, smedjan, värmebehandlingen & maskinverkstaden.

Lång historia och olika ägare

P1050741 2men cropped

Mats Söder & Karl-Martin Nordling

Smedjan i Björneborg grundades 1656, vilket gör det till en av världens äldsta smedjor.  Numera har smidespressen en kapacitet på 4500 ton vilket gör den till en av världens största.  Bruket har haft ett flertal ägare under åren, inklusive olika familjer, banker, Motala Verkstad, Axel Johnson-koncernen, Avesta AB   och  Boxholms AB.  Sedan 1993 ingår företaget i den norska koncernen Scana A/S, med huvudkontor i Stavanger. Scana A/S har tre affärsområden, stål, marin och olja-gas och företaget har dotter bolag i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasilien och Sydkorea.  Scana Steel Björneborg AB är en av fem verksamheter som Scana A/S driver i Sverige. De övriga är Scana Steel Söderfors, Scana Steel Booforge, Scana Machining och Scana Subsea.  Stålverk finns endast i Björneborg.

Några nyckeltal och marknader

Idag levererar Scana Steel Björneborg AB olika typer av friformssmidda produkter. Antalet anställda är numera ca 270, ett resultat av kostnadseffektivisering under senare år.  2008 var 350 personer anställda i Björneborg.  Omsättningen 2011 var 535 miljoner kronor. Marknadssegmenten är Industri, Energi och Marin, segmentet Industri är störst.  De flesta slutkunder finns utomlands, mest i Europa och i Nordamerika, medan marknaderna i Asien växer.  En lokal kund i segmentet Marin är Rolls Royce i Kristinehamn, som köper långa propelleraxlar, medan andra stora produkter innefattar rotorer till stora generatorer och stora vevaxlar till maskintillverkare.

 

Kontroll över hela produktionskedjan

Att hela produktionskedjan finns samlad gör att man har full kontroll över tillverkningen från ordermottagning till slutlig leverans. Detta ger fördelar i styrning av kvalitet, logistik och konkurrenskraftigt korta leveranstider.

Ståltillverkningen är till 100 % skrotbaserad, och återanvändning av internt skrot (t.ex. från borrning av långa hål) och klass-11 skrot från närområdet bidrar till god kontroll över varje smälta. Man tillverkar sex till sju charger per dygn i en 58-tons ljusbågsugn, totalt blir det ca 65000 ton per år. Efterbehandling i skänk behövs bland annat för att nå tillräckligt låga vätehalter. Det finns 45 olika göttyper. De minsta göten går till Scana Söderfors för valsning till smala axlar.  Vid tillverkning av de största göttyperna (max 75 ton) fyller man en skänk med två smältor från ljusbågsugnen, med varmhållning i skänken mellan tappningarna.  Huvudsakligen tillverkas kolstål och men även mycket sätthärdningsstål.  Planer finns att öka andelen högre legerade stål.

Smedjan, som har en ny manipulator från 2009, hanterar göt upp till 80 ton.  Göten från stålverket är ca 600ºC när de läggs i ugnar och värms upp till smidestemperatur, ca 1225ºC. En del legosmide utförs, till exempel  av stora block till Uddeholms AB i Hagfors.

I värmebehandlingsugnar, av vilka några står utomhus, utförs väteglödgning, normalisering, seghärdning (med släckning i vatten/olja) och anlöpning.  Ugnarna klarar upp till 24-meter långa stänger.

I maskinverkstaden utförs tung maskinbearbetning med bland annat  grovsvarvning, finsvarvning, vertikal svarvning, fräsning, borrning, sågning och varmrotationsprovning (för produkter till energi-applikationer).  Rakheten är viktig, och noggrann mätning görs av detta före, under och efter bearbetningen.  Det är imponerande att rakheten kan behållas i så tunga långa produkter.

Som en del av kvalitetssäkringen utförs icke-förstörande provning på alla produkter innan leverans, genom ultraljud och magnetpulverpenetrering.  Prover uttas också vid strategiska punkter för förstörande testning såsom dragprovning, slagprovning och CTOD (Crack Tip Opening Displacement) test för studie av sprickpropagering.  Företagets kvalitetssystem är godkänt enligt ISO 9001:2008 av Det Norske Veritas, och undergår rigorösa kontroller, speciellt för energi- och marinapplikationer.

Ständig utveckling av utrustning och kapacitet

En del av den strategiska utvecklingen av Scana Steel Björneborg AB har innefattat ett flertal investeringar – större transformatorer i stålverket för ökad kapacitet i ljusbågsugnen och skänkugnen, ny manipulator i smedjan 2009 för att kunna hantera större göt, flamlösa oxyfuelbrännare i ugnar, vilka ger sänkt energiförbrukning och minskad koldioxidutsläpp samt minskad kväveoxidbildning.

Björneborg satsar också på forskning och utveckling genom deltagande i gemensam forskning, bland annat i Jernkontorets Teknikområde Skänkmetallurgi och i en värmebehandlingsgrupp där också Bergsskolan i Filipstad, Uddeholms AB och Outokumpu medverkar.

Det är en imponerande resa som Björneborgs Bruk har varit med om från smedjans etablering 1656 då enbart hammarsmide fanns till ståltillverkning, friformssmidning, värmebehandling och maskinbearbetning i världsklass.

Text: DJÅ