Skolklassutflykt till Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan — maj 2013

 

Utflykt till Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan Picture3

Den 29 maj arrangerades en gemensam utflykt för klass 3 från Kyrkhedens Skola i Ekshärad och Värmländska Bergsmannaföreningen, VBF.  Utflyktsbussen, fullastad med 47 nyfikna i åldrarna  9 till 75 år, styrde mot Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan.  Klass 3 hade under terminen gjort inledande studier i teknik och järnets historia, och VBF sponsrade och deltog i deras avslutande studieresa.  Syftet var att förstärka upplevelsen av bergshistoria och materialteknik genom att föra ihop generationer i en gemensam utflykt.

Jens Buskas och Rudi Thom från Nordmarks Hembygdsförening  guidade genom gedigna samlingar mineraler, gruvredskap, modellbyggen av gruvbyn och  inredda hus från bergsmästarnas tid. Muséet är levande på så sätt att man får ta i och testa nästan alla föremålen — speciellt bra för nyfikna!   Några hundra meter ifrån muséet finns ett högt schakt med lavbyggnad och gamla gruvhål, i området där malmbrytning har pågått under 700 år fram till 1950-talet. Nordmark kan rekommenderas som ett intressant besöksmål för alla åldrar: www.nordmarksmuseum.com.

Bussen fortsatte söderut till Filipstad och Bergsskolan, där rektorn Björn Hellqvist välkomnade.  Några frivilliga Bergsskolestudenter visade eleverna runt i lokalerna där de kunde se mineralsamlingar, en ugnspark och ett metallografiskt lab. Kanske några av skolbarnen är tillbaka i lokalerna som Bergsskolestudenter om 10 år?

Både föräldrar och morföräldrar till några av skolbarnen fanns med på besöket, och några VBF:are hade även själva läst på Bergsskolan en gång i tiden.  Skolan grundades 1830 av Frans von Schéele, som även var med då Värmländska Bergsmannaföreningen startades 1847.   På 1800-talet var det väldigt långt till Jernkontoret i Stockholm, så den utpräglade gruv- och bergsnäringen i Värmland startade egen verksamhet på plats för stålfolket att samlas och få del av ny teknik och kunskap inom branschen.  Bergsskolan har anpassats till ändringar i industrin och samhället under åren, och senast ifjol ändrades skolans huvudman från Högskolan i Dalarna till Luleå Tekniska Högskola. Bergsskolan upplever nu rekord i antalet sökande och det bådar gott för framtiden.  Text:  DJÅ

    P1060007P1060043