Metals & Powders Technology – september 2013

P1060230

Utanför MPT:s kontor

 

Mästare i krossning & malning av metaller

Metals & Powders Technology AB (MPT) välkomnade en liten grupp från Värmländska Bergsmannaföreningen (VBF) den 25 september till ett gemytligt frukostmöte i Ekshärad, Värmland.  Grundaren och delägaren Thomas Klier deltog tillsammans med administrationschefen Henrik Nilsson och produktionschefen Anders Mellin.  De gav en spännande redovisning av företagets historia, nuläge och framtidsutsikter, samt en rundvandring i produktionslokalerna.

Metalliska råvaror med rätt kemi och partikelstorlek

MPT krossar och maler metaller och ferrolegeringar för svetsning och gjutning runt om i världen.  Ferrokrompulver är huvudprodukten, men andra metaller såsom ferromolybden, ferrovanadin, krom och mangan finns också i produktsortimentet.  Applikationer finns exempelvis hos svetsföretag,  gruvor och gjuterier.  MPT exporterar cirka 95% till över 40 länder, och är störst i Europa på ferrokrompulver.  Företaget kan snabbt skräddarsy rätt partikelstorleksfördelning och kemisk sammansättning till varje kunds behov.

I rätt tid på rätt plats

I slutet av 1900-talet arbetade grundaren Thomas Klier åt stålföretagen Uddeholms AB och Erasteel Kloster AB med Sveriges kanske största inköpsverksamhet för ferrolegeringar.  Han berättar om tillfälligheterna av att vara på rätt plats i rätt tid med de rätta kunskaper och kontakter för att starta MPT via uppköp av en pulveranläggning i Trollhättan i 1997.   Maskinerna flyttades 1999 till nybyggda lokaler i Ekshärad, där de moderniserats och effektiviserats successivt.  Omsättningen ökade varje år under början av 2000-talet, och företaget fick beröm 2007 då Klier utnämndes till Ernst & Youngs svenska ”Entrepreneur of the Year”.  År 2009 köpte finska CapMan huvuddelen av MPT, och idag omsätter MPT 350 miljoner SEK med ett 20-tal anställda. Nyinvesteringar har gjorts och idag är MPT en av världens största producenter av metallpulver.

Effektiv logistik

MPT:s huvudleverantörer av högvärdigt ferrokrom ligger i Kazakstan och i Ryssland.  Därifrån går råvarubeställningarna till MPT:s lager i Gävle, varifrån lastbilar beställs till Ekshärad.  En del av MPT:s kundleveranser går med returbilarna till Gävles hamn , medan andra går via Göteborg  och Skåne.

Effektiv produktion

Krossning och malning är huvudoperationerna hos MPT.  Råvarorna bryts ner från ”knytknäve” storlek till 20 mm i krossningssteget, och sedan till under 0,3 mm i malningssteget.  Den sprödare högkolhaltiga ferrokromen går en snabbare väg genom käftkross och stångkvarn, medan den segare lågkolhaltiga ferrokromen tar längre tid genom en extra granulatkross och kulstötskvarn för malning till färdig dimension.  Efter nyinvestering i 2011 står sex kvarnar i bruk, och processtyrning gör att dessa kan drivas dygnet runt med tvåskiftsbemanning. Cirka 9000 ton metallpulver produceras årsvis, och MPT räknar med en stabil ökning i framtiden.

Blandningar av olika storleksfraktioner görs på kundbeställning, och ett lager med färdigt material omsätts ungefär varje månad.  Frekvent och noggrann provtagning säkerställer att varje leverans håller rätt partikelstorleksfördelning och kemisk sammansättning.  Leveranser görs i  ”bigbag” eller i plåttunnor till kundens specifikation.  Enligt avtal är leveranstiderna oftast tre veckor, men i praktiken kan dessa bli så korta som tio dagar.  Genom noggrann hantering och hushållning kan MPT räkna med nästintill 100% materialutbyte, eftersom  alla fraktioner kan säljas, såsom den finaste fraktionen ”fines” till omsmältning hos närliggande Uddeholms AB.

VBF vill tacka MPT för ett intressant inblick i en inspirerande och världsledande verksamhet i de vackra värmländska skogarna.

Text: DJÅ