Bergsmannahelgen 2014 i Stockholm – artikel i Bergsmannen 14_5

P1060794

Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10

 

Gemensam Bergsmannahelg 10-11 maj 2014
Den andra helgen i maj i år hölls en gemensam Bergsmannahelg i Stockholm—– den  första vi känner till där Föreningen Bergskamraterna, Svenska Bergsmannaföreningen (SBF) och Värmländska Bergsmannaföreningen (VBF) samverkade.  Programmet bestod av föredrag och kåserier, middag och dans på Jernkontoret, samt en båtutflykt till Ytterby gruva dagen därpå. VBF och Bergskamraterna höll också sina respektive årsmöten på Jernkontoret denna helg.

På Jernkontoret
I Jernkontorets Stora Sal gav tre vise män informativa och underhållande föredrag.  Jernkontorets avdelningschef för forskning och utbildning, Gert Nilson beskrev Jernkontorets historia och nuvarande organisation. Gert redogjorde också för det enorma arbetet bakom ”Nationell samling kring metalliska material”, en strategisk  forsknings- och innovationsagenda framtagen för första gången av den samlade svenska metallindustrin, i syfte att nå förnyelse, ökade konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Denna agenda var en av de fem första som blev utvalda av VINNOVA för finansiering bland totalt över 150 sökande.
Rune Borg berättade sedan underhållande anekdoter från sitt förflutna som informationschef för stora företag såsom SEB, Skandia, Nobel Industrier, Procordia, Pharmacia och Uddeholm. Han beskrev spännande episoder om möten mellan företagsledningar, fackrepresentanter och media, och om hur han hjälpte företagsledare lära sig ”att handskas med media”. Flera av hans anekdoter finns återgivna i boken ”Som Vi Minns Det—värmländsk stålindustri under slutet av 1900-talet” (finns att köpa på denna site under ”Litteratur”).
Sedan gav Henric Borgström, som mediarepresentant, underhållande kåserier om sitt  ”journalistliv kantat av kriser”, med erfarenheter som reporter, redaktör, krönikör och  korrespondent på radio och tidning. Henric hade träffat Rune Borg vid flera tillfällen i  det tidigare yrkeslivet, bl.a. i Wallenbergssfären, och då blev anekdoterna ännu mer  levande med båda männen närvarande och redo med repliker!
Mingel och middag följde på kvällen i Stora Salen, där de tre föreningarna höll noterna tillsammans i framförandet av snapsvisor av både den värmländska och klassiska sorten. Flitiga studenter från KTHs studentkår skötte serveringen med den äran. Björn Molinders orkester spelade sedan glada toner för dansande par. Ett 50-tal deltagare hade träffats denna lördag.

P1060844

Beskådande vid Ytterby Gruva

P1060845 crop

ASM plakat vid Ytterby gruva

På M/S Enköping till Ytterby gruva 
Dagen därpå möttes ca 40 personer från de tre föreningarna vid M/S Enköping i Nybroviken. Den charmiga båten är världens äldsta passagerarfartyg till havs, hon sjösattes redan 1868 och har transporterat gäster såsom Kungen, Drottning Silvia och James Bond (Pierce Brosnan).
Kursen styrdes mot Resarö, där Ytterby gruva skulle beskådas. Ombord med gruppen var ett par entusiastiska guider, Berit Nordlund och Per Svebeck, som visade spännande bilder med intressanta uppgifter om utflyktsmålet.
I Ytterby gruva upptäcktes nämligen flera grundämnen såsom yttrium, ytterbium, terbium, erbium, holmium, scandium och tantal. Ytterby är därför den plats på jorden som har flest grundämnen uppkallat efter sig. Berit berättade historian om hur gruvan öppnades på 1600-talet för brytning av kvarts och fältspat som användes till exempelvis porslinstillverkning. Först mot slutet av 1700-talet upptäcktes mineralen gadolinit i gruvans gångart—när analys visade att det innehöll ”nya” element ökade intresset i gruvans gångart och flera nya grundämnen fastställdes. År 1933 lades ner gruvbrytningen. 1989 utsågs Ytterby gruva till årets ”historical landmark” av American Society of Metals (ASM). Gruvan har då sällskap med Eiffeltornet, som också utnämnts till en ”historical landmark” av ASM. Kemister från hela världen, inklusive Nobelpristagare, besöker Ytterby gruva varje år.
Trots hotande väderprognoser hade vi uppehåll under hela turen, även under den korta promenaden från bryggan till Ytterby gruva. Mynningen till det 170 m djupa gruvschaktet är numera täckt, men gadolinit syns på flera platser i bergsväggarna.  Tack vara det informativa föredraget på båten blev rundvandringen kring mark och berg mycket intressant. Vi hittade ASM-plakatet, och fick en förtjusande vy över skärgården. Efter en god lunch av lax med vårprimörer på resan tillbaka till Nybroviken var Bergsmannahelgen 2014 avslutad, och vi tog adjö av nya och gamla bekanta, några erfarenheter rikare.

En efterreflektion
Delad glädje är större glädje, och upplevelsen kan bli mer mångfacetterad då föreningar samarbetar kring evenemang. För några var denna helg det allra första tillfället att besöka Jernkontorets lokaler, första gången att höra tal av Gert Nilson, Rune Borg och Henric Borgström, första gången på Ytterby gruva, första möten med medlemmar från de andra föreningarna, och även glada återseenden av gamla bekanta.

Text: DJÅ