Bergsmannahelgen 2014 i Stockholm – artikel i Bergsmannen 14_5

  Gemensam Bergsmannahelg 10-11 maj 2014 Den andra helgen i maj i år hölls en gemensam Bergsmannahelg i Stockholm—– den  första vi känner till där Föreningen Bergskamraterna, Svenska Bergsmannaföreningen (SBF) och Värmländska Bergsmannaföreningen (VBF) samverkade.  Programmet bestod av föredrag och kåserier, middag och dans på Jernkontoret, samt en båtutflykt till Ytterby gruva dagen därpå. VBF och Bergskamraterna Läs mer

Springwire & Lesjöfors Fjädrar – oktober 2013 –artikel i Bergsmannen 14_1

  SBF och Värmländska Bergsmannaföreningen på besök i Lesjöfors Om man åker genom värmländska Lesjöfors får man lätt intrycket att detta är en ort som ”lidit bruksdöden”. Skenet bedrar dock! Visst har både antalet invånare och antalet industrianställda mer än halverats sedan 1960-talet men en del finns kvar och numera arbetspendlar man till Lesjöfors. Ett Läs mer

Metals & Powders Technology – september 2013

  Mästare i krossning & malning av metaller Metals & Powders Technology AB (MPT) välkomnade en liten grupp från Värmländska Bergsmannaföreningen (VBF) den 25 september till ett gemytligt frukostmöte i Ekshärad, Värmland.  Grundaren och delägaren Thomas Klier deltog tillsammans med administrationschefen Henrik Nilsson och produktionschefen Anders Mellin.  De gav en spännande redovisning av företagets historia, Läs mer

Skolklassutflykt till Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan — maj 2013

  Utflykt till Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan Den 29 maj arrangerades en gemensam utflykt för klass 3 från Kyrkhedens Skola i Ekshärad och Värmländska Bergsmannaföreningen, VBF.  Utflyktsbussen, fullastad med 47 nyfikna i åldrarna  9 till 75 år, styrde mot Nordmarks Gruvmuseum och Bergsskolan.  Klass 3 hade under terminen gjort inledande studier i teknik och järnets Läs mer